Homeopatia în Elveţia

În Elveţia homeopatia reprezintă o ramură a medicinei complementare şi alternative (CAM) şi este foarte populară în randul pacienţilor elveţieni.

Homeopatia, medicina tradiţională chineză, acupunctura, medicina antropozofică şi fitoterapia sunt în mod current acoperite de asigurarea obligatorie de sănătate din Elveţia, atunci când serviciile medicale oferite de aceste ramuri ale medicinei complementare sunt practicate de MEDICI. Tratamentele efectuate de terapeuţi care nu sunt medici, sunt parţial acoperite de asigurarea obligatorie de sănătate.

Procesul de acceptare al ramurilor medicinei complementare din Elveţia a durat o perioadă de timp (1999-2016) şi a fost efortul conjugat al societăţii civile, pacienţii care au dorit să le fie respectate drepturile la libera alegere a terapiei pe care să o urmeze şi al sistemului legislativ, care a cunoscut calitatea actului medical efectuat de medicii implicaţi în activitatea celor 4 ramuri CAM investigate şi din studiile efectuate care au aratat eficienţa acestor terapii.

Studiile efectuate anterior aprobării includerii în sistemul de asigurări de sănătate au investigat: frecvenţa utilizării medicinei complementare, evoluţia acestor metode foarte agreate de pacienţii elveţieni şi profilul utilizatorilor acestor terapii.

Începând din 1999, ministrul de interne a anunţat că vor fi incluse în asigurarea de bază, obligatorie, pentru o perioadă de evaluare de 6 ani, mai multe metode de terapie alternativă şi complementară. Acestea au inclus homeopatia şi medicina tradiţională chineză. În 2005 terapiile complementare şi alternative au fost eliminate din lista care conferea acoperirea plăţii, pentru că s-a considerat, în acel moment, că nu corespundeau în totalitate criteriilor de eficienţă cerute de legislaţie.

În 2009, ca urmare a unei noi iniţiative pentru medicina complementară şi alternativă a fost propus un proiect de rezoluţie care a fost acceptat de majoritatea votanţilor.

În 2012 ca urmare a revenirii cererii pentru medicina alternativă, aceste metode au fost acoperite de asigurarea de sănătate pentru o nouă perioadă de evaluare.

În 29 martie 2016, ministrul de interne a anunţat planurile pentru conferirea unui statut echivalent cu medicina convenţională, alopată, pentru patru ramuri ale medicinei complementare, homeopatia şi medicina tradiţională chineză fiind incluse.

Noua politică a intrat efectiv în practică din luna mai 2017. Elveţia recunoaşte oficial statutul echivalent al terapiilor complementare alături de medicina convenţională. Costurile pentru terapiile complementare şi alternative menţionate, practicate de medici, sunt acoperite de asigurarea de bază, obligatorie din Elveţia.